Katedra aplikované ekologie

2011 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Koncentrace vybraných prvků v půdách městských aglomerací ( venkovní hrací plochy) a index jejich překročení - České Budějovice
Magdalena Zimová, Ivan Landa, Zdeňka Wittlingerová, Jana Vaidišová, Andrea Hlavová - Katedra environmentálního inženýrství a ochrany prostředí FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných prvků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Jablonec nad Nisou
Magdalena Zimová, Ivan Landa, Zdeňka Wittlingerová, Andrea Hlavová, Anna Cidlinská - Katedra environmentálního inženýrství a ochrany prostředí FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných prvků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Jeseník
Zdeňka Wittlingerová, Magdalena Zimová, Ivan Landa, Andrea Hlavová, Anna Cidlinská - Katedra environmentálního inženýrství a ochrany prostředí FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Jeseník
Zdeňka Wittlingerová, Magdalena Zimová, Ivan Landa, Andrea Hlavová - Katedra environmentálního inženýrství a ochrany prostředí FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Liberec
Zdeňka Wittlingerová, Magdalena Zimová, Ivan Landa, Andrea Hlavová, Adam Borýsek - Katedra environmentálního inženýrství a ochrany prostředí FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných prvků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Liberec
Magdalena Zimová, Ivan Landa, Zdeňka Wittlingerová, Andrea Hlavová, Anna Cidlinská - Katedra environmentálního inženýrství a ochrany prostředí FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Plzeň
Zdeňka Wittlingerová, Magdalena Zimová, Ivan Landa, Andrea Hlavová, Adam Borýsek - Katedra environmentálního inženýrství a ochrany prostředí FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných prvků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Strakonice
Magdalena Zimová, Ivan Landa, Zdeňka Wittlingerová, Andrea Hlavová, Anna Cidlinská - Katedra environmentálního inženýrství a ochrany prostředí FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných prvků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Šumperk
Magdalena Zimová, Ivan Landa, Zdeňka Wittlingerová, Andrea Hlavová, Anna Cidlinská - Katedra environmentálního inženýrství a ochrany prostředí FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – České Budějovice
Magdalena Zimová, Ivan Landa, Zdeňka Wittlingerová, Andrea Hlavová - Katedra environmentálního inženýrství a ochrany prostředí FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných prvků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Plzeň
Magdalena Zimová, Ivan Landa, Zdeňka Wittlingerová, Andrea Hlavová, Anna Cidlinská, Adam Borýsek - Katedra environmentálního inženýrství a ochrany prostředí FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) - Cheb
Zdeňka Wittlingerová , Magdaléna Zimová, Ivan Landa, Andrea Hlavová, Petra Neumannová, Anna Cidlinská, Adam Borýsek – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) - Mělník
Zdeňka Wittlingerová , Magdaléna Zimová, Ivan Landa, Andrea Hlavová, Petra Neumannová, Anna Cidlinská, Anna Petruželková – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) - Olomouc
Magdaléna Zimová, Zdeňka Wittlingerová, Ivan Landa, Andrea Hlavová, Petra Neumannová – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) - Ostrov
Zdeňka Wittlingerová , Magdaléna Zimová, Ivan Landa, Andrea Hlavová, Petra Neumannová – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách venkovních hracích ploch České republiky
Magdaléna Zimová, Ivan Landa, Zdeňka Wittlingerová, Petra Neumannová, Andrea Hlavová – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Hradec Králové
Magdaléna Zimová, Zdeňka Wittlingerová, Ivan Landa, Andrea Hlavová, Petra Neumannová, Anna Cidlinová – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Karlovy Vary
Zdeňka Wittlingerová , Magdaléna Zimová, Ivan Landa, Petra Neumannová, Andrea Hlavová, Anna Petruželková – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Karviná
Magdaléna Zimová, Zdeňka Wittlingerová, Ivan Landa, Andrea Hlavová, Petra Neumannová, Anna Cidlinová – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Kroměříž
Zdeňka Wittlingerová , Magdaléna Zimová, Ivan Landa, Andrea Hlavová, Petra Neumannová, Anna Petruželková – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Mělník
Zdeňka Wittlingerová, Magdaléna Zimová, Ivan Landa, Andrea Hlavová, Petra Neumannová, Anna Cidlinová, Anna Petruželková – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) - Ostrov
Zdeňka Wittlingerová, Magdaléna Zimová, Ivan Landa, Andrea Hlavová, Petra Neumannová – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách venkovních hracích ploch České republiky
Magdaléna Zimová, Zdeňka Wittlingerová, Ivan Landa, , Petra Neumannová, Andrea Hlavová – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Cheb
Zdeňka Wittlingerová , Magdaléna Zimová, Ivan Landa, Petra Neumannová, Andrea Hlavová, Anna Petruželková, Adam Borýsek – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Karlovy Vary
Zdeňka Wittlingerová, Ivan Landa, Magdaléna Zimová, Petra Neumannová, Andrea Hlavová, Anna Petruželková – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Kroměříž
Zdeňka Wittlingerová, Magdaléna Zimová, Ivan Landa, Andrea Hlavová, Petra Neumannová, Anna Petruželková – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Olomouc
Magdaléna Zimová, Zdeňka Wittlingerová, Ivan Landa, Andrea Hlavová, Petra Neumannová – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Ostrava
Magdaléna Zimová, Ivan Landa, Zdeňka Wittlingerová, Andrea Hlavová, Petra Neumannová – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Příbram
Magdaléna Zimová, Zdeňka Wittlingerová, Ivan Landa, Andrea Hlavová, Petra Neumannová, Anna Cidlinová – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Vymezení možných rizik pro historicko-kulturní hodnoty v území zasaženém potenciální realizací LAPV
Barbora Tobolová, Zdeněk Keken, Vladimír Zdražil – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Vymezení lokalit pro akumulaci povrchových vod (LAPV) versus komunitární ochrana přírody a krajiny (Natura 2000)
Vladimír Zdražil, Barbora Tobolová, Zdeněk Keken – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Vymezení lokalit pro akumulaci povrchových vod (LAPV) versus národní ochrana přírody a krajiny (ochrana zvláštní velkoplošná a maloplošná)
Zdeněk Keken, Vladimír Zdražil, Barbora Tobolová – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Vyhodnocení ekonomického potenciálu v území zasaženém potenciální realizací LAPV prostřednictvím agregovaného ukazatele – hrubého domácího produktu (HDP) ve vybraných hospodářských odvětvích soubor 12 map
Karel Kasparova, Vladimír Zdražil– Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Dílčí studie ekologické stability, zranitelnosti a únosnosti souboru lesních typů na příkladu aktivit turismu a cestovního ruchu na území Východních Krkonoš.
Karel Houdek, Otakar Schwarz – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Dílčí studie únosnosti, zranitelnosti a optimálního využítí zemědělských půd na základě bonitně produkčních a ekologických jednotek - BPEJ venkovského mikroregionu - svazku měst a obcí Jestřebí hory.
Karel Houdek, Ivana Kašparová, Vladimír Zdražil – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Historický land use v k.ú. Háj
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Ivana Trpáková, Jan Sixta, Helena Justová, Jakub Brom, Václav Nedbal, Kateřina Křováková, Luboš Pechar, Petra Síčová, Blanka Tesařová, Pavel Trpák – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Historický land use v k.ú. Hluboká
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Ivana Trpáková, Jakub Brom, Helena Justová, Václav Nedbal, Kateřina Křováková, Luboš Pechar, Petra Síčová, Jan Sixta, Blanka Tesařová, Pavel Trpák – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Historický land use v k.ú. Chodov
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Ivana Trpáková, Helena Justová, Jan Sixta, Jakub Brom, Václav Nedbal, Kateřina Křováková, Luboš Pechar, Petra Síčová, Blanka Tesařová, Pavel Trpák – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Historický land use v k.ú. Lomnice
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Ivana Trpáková, Helena Justová, Jan Sixta, Jakub Brom, Václav Nedbal, Kateřina Křováková, Luboš Pechar, Petra Síčová, Blanka Tesařová, Pavel Trpák – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Historický land use v k.ú. Týn
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Ivana Trpáková, Jan Sixta, Helena Justová, Jakub Brom, Václav Nedbal, Luboš Pechar, Blanka Tesařová, Petra Síčová, Pavel Trpák, Kateřina Křováková – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Historický land use zájmového území Sokolovsko - rok 1842
Jan Skaloš, Ivana Trpáková, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Jakub Brom, Helena Justová, Kateřina Křováková, Václav Nedbal, Luboš Pechar, Petra Síčová, Jan Sixta, Blanka Tesařová, Pavel Trpák – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Hydroserie - historická funkčnost krajiny Sokolovska - rok 1842
Jan Skaloš, Emilie Pecharová, Ivana Kašparová, Ivana Trpáková, Helena Justová, Jan Sixta, Jakub Brom, Václav Nedbal, Kateřina Křováková, Luboš Pechar, Petra Síčová, Blanka Tesařová, Pavel Trpák – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Hydroserie - historická funkčnost krajiny v k.ú. Háj
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Ivana Trpáková, Helena Justová, Jakub Brom, Václav Nedbal, Kateřina Křováková, Luboš Pechar, Petra Síčová, Blanka Tesařová, Pavel Trpák, Jan Sixta – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Hydroserie - historická funkčnost krajiny v k.ú. Hluboká
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Ivana Trpáková, Helena Justová, Jan Sixta, Jakub Brom, Václav Nedbal, Kateřina Křováková, Luboš Pechar, Petra Síčová, Blanka Tesařová, Pavel Trpák – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Hydroserie - historická funkčnost krajiny v k.ú. Chodov
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Ivana Trpáková, Jan Sixta, Helena Justová, Jakub Brom, Václav Nedbal, Kateřina Křováková, Luboš Pechar, Petra Síčová, Hana Tesařová, Pavel Trpák – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Hydroserie - historická funkčnost krajiny v k.ú. Lomnice
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Ivana Trpáková, Jan Sixta, Helena Justová, Jan Sixta, Jakub Brom, Václav Nedbal, Kateřina Křováková, Luboš Pechar, Petra Síčová, Blanka Tesařová, Pavel Trpák – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Hydroserie - historická funkčnost krajiny v k.ú. Nové domy
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Ivana Trpáková, Jan Sixta, Helena Justová, Jan Sixta, Jakub Brom, Václav Nedbal, Kateřina Křováková, Luboš Pechar, Petra Síčová, Blanka Tesařová, Pavel Trpák – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Hydroserie - historická funkčnost krajiny v k.ú. Týn
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Ivana Trpáková, Jan Sixta, Helena Justová, Jan Sixta, Jakub Brom, Václav Nedbal, Kateřina Křováková, Luboš Pechar, Petra Síčová, Blanka Tesařová, Pavel Trpák – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Hydroserie - současná funkčnost krajiny v k.ú. Háj
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Ing. Helena Justová, Jan Sixta, Jakub Brom, Václav Nedbal, Kateřina Křováková, Luboš Pechar, Petra Síčová, Blanka Tesařová, Ivana Trpáková, Pavel Trpák – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Hydroserie - historická funkčnost krajiny v k.ú. Hluboká
Jan Skaloš, Emilie Pecharová, Ivana Kašparová, Helena Justová, Jan Sixta, Jakub Brom, Václav Nedbal, Kateřina Křováková, Luboš Pechar, Petra Síčová, Blanka Tesařová, Pavel Trpák, Ivana Trpáková – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Hydroserie - současná funkčnost krajiny v k.ú. Chodov
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Ivana Trpáková, Jan Sixta, Helena Justová, Jakub Brom, Václav Nedbal, Kateřina Křováková, Luboš Pechar, Petra Síčová, Blanka Tesařová, Pavel Trpák – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Hydroserie - současná funkčnost krajiny v k.ú. Lomnice
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Helena Justová, Jan Sixta, Jakub Brom, Václav Nedbal, Kateřina Křováková, Luboš Pechar, Ivana Trpáková, Petra Síčová, Blanka Tesařová, Pavel Trpák – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Hydroserie - současná funkčnost krajiny v k.ú. Nové domy
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Ivana Trpáková, Helena Justová, Jan Sixta, Jakub Brom, Václav Nedbal, Kateřina Křováková, Luboš Pechar, Petra Síčová, Blanka Tesařová, Pavel Trpák – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Hydroserie - současná funkčnost krajiny v k.ú. Týn
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Ivana Trpáková, Helena Justová, Jan Sixta, Jakub Brom, Václav Nedbal, Kateřina Křováková, Luboš Pechar, Petra Síčová, Blanka Tesařová, Pavel Trpák – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Hydroserie - současná funkčnost krajiny zájmového území Sokolovsko – rok 2010
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Helena Justová, Jan Sixta, Jakub Brom, Václav Nedbal, Kateřina Křováková, Luboš Pechar, Petra Síčová, Blanka Tesařová, Ivana Trpáková, Pavel Trpák – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Shoda mapování LULC "Louky a pastviny (TTP)" a trvalých travních porostů podle ZABAGED a LPIS stav červen-červenec 2010
Ivana Kašparová – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Shoda mapování LULC Sokolovska "lesní půda" a lesních ploch podle ZABAGED stav červen-červenec 2010
Ivana Kašparová – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Shoda mapování LULC Sokolovska "vodní plochy" a vodních ploch podle ZABAGED a Dibavod stav červen-červenec 2010
Ivana Kašparová – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Současný land use zájmového území Sokolovsko - rok 2010
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Jakub Brom, Helena Justová, Kateřina Křováková, Václav Nedbal, Luboš Pechar, Petra Síčová, Jan Sixta, Blanka Tesařová, Pavel Trpák, Ivana Trpáková – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Současný land use v k.ú. Háj
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Ivana Trpáková, Jan Sixta, Helena Justová, Jakub Brom, Václav Nedbal, Kateřina Křováková, Luboš Pechar, Petra Síčová, Blanka Tesařová, Pavel Trpák – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Současný land use v k.ú. Hluboká
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Jakub Brom, Helena Justová, Kateřina Křováková, Václav Nedbal, Luboš Pechar, Petra Síčová, Jan Sixta, Blanka Tesařová, Pavel Trpák, Ivana Trpáková – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Současný land use v k.ú. Chodov
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Helena Justová, Jan Sixta, Jakub Brom, Václav Nedbal, Kateřina Křováková, Luboš Pechar, Petra Síčová, Blanka Tesařová, Pavel Trpák, Ivana Trpáková – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Současný land use v k.ú. Lomnice
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Helena Justová, Jan Sixta, Jakub Brom, Václav Nedbal, Kateřina Křováková, Luboš Pechar, Blanka Tesařová, Petra Síčová, Pavel Trpák, Ivana Trpáková – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Současný land use v k.ú. Nové Domy
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Ivana Trpáková, Jan Sixta, Helena Justová, Jakub Brom, Václav Nedbal, Kateřina Křováková, Luboš Pechar, Petra Síčová, Blanka Tesařová, Pavel Trpák – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Současný land use v k.ú. Týn
Jan Skaloš, Ivana Kašparová, Emilie Pecharová, Helena Justová, Jan Sixta, Jakub Brom, Václav Nedbal, Kateřina Křováková, Luboš Pechar, Petra Síčová, Blanka Tesařová, Pavel Trpák, Ivana Trpáková – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Srovnání využití krajiny v oblastech s tradičními majetkovými vztahy s oblastmi postiženými poválečným vysídlením - k.ú. Bystrá nad Jizerou
Kateřina Berchová, Martin Šukal – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Srovnání využití krajiny v oblastech s tradičními majetkovými vztahy s oblastmi postiženými poválečným vysídlením - k.ú. Horní Bradlo
Kateřina Berchová, Alena Prokešová – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Srovnání využití krajiny v oblastech s tradičními majetkovými vztahy s oblastmi postiženými poválečným vysídlením - k.ú. Medonosy
Kateřina Berchová, Alena Prokešová – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Zátěž zájmového území vlivem lokálních zdrojů tepelné energie a intenzity dopravy
Karel Houdek, Marek Vach – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

2012 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Analýza ohroženosti ZPF při stoleté povodni na řece Ohři - Okres Louny
Ing. Marika Šebková, DiS. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Hodnocení ohroženosti zájmového území zvláštní povodní vzhledem k poloze nemovitostí v obci Žatec - okres Louny 2012
Ing. Marika Šebková, DiS. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Hodnocení ohroženosti zájmového území zvláštní povodní vzhledem k poloze obcí, elektrického vedení a dopravní infrastruktury - Louny 2012
Ing. Marika Šebková, DiS. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Hodnocení zásahu do krajinného rázu v případě objektu Labská bouda
Ing. Marika Šebková, DiS. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Hydrologická analýza v zájmovém území – Špindlerův Mlýn 2012
Ing. Marika Šebková, DiS. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Mapa hodnocení vytíženosti potenciálních evakuačních tras – Špindlerův Mlýn 2012
Ing. Marika Šebková, DiS. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Mapa lokalizace potenciálních evakuačních tras vzhledem k vybraným prvkům ochrany přírody – Špindlerův Mlýn 2012
Ing. Marika Šebková, DiS. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Mapa morfologie terénu zájmového území – Špindlerův Mlýn 2012
Ing. Marika Šebková, DiS. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Vymezení VKP údolní nivy na BLP Bílého potoka
Vykouk, M., Pecharová, E., Kašparová, I. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Mapování krajinného krytu v k.ú. Neštěmice
Vykouk, M., Pecharová, E., Kašparová, I. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Mapování krajinného krytu v k.ú. Mojžíř
Vykouk, M., Pecharová, E., Kašparová, I. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Dálnice D1 a D2 - Analýza rozvoje komerční suburbanizace v okolí dálnic Jihomoravského kraje versus socio-historické atributy stanoviště
Marika Šebková, Zdeněk Keken, Miroslav Martiš – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Dálnice D1 a D2 - Analýza rozvoje komerční suburbanizace v okolí dálnic Jihomoravského kraje
Marika Šebková, Zdeněk Keken, Miroslav Martiš – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Dálnice D1 a D2 - Analýza rozvoje komerční suburbanizace v okolí dálnic Jihomoravského kraje versus ochrana přírody a krajiny
Marika Šebková, Zdeněk Keken, Miroslav Martiš – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Morfologie terénu zájmového území – Špindlerův Mlýn 2012
Marika Šebková, Zdeněk Keken, Miroslav Martiš – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Lokalizace potenciálních evakuačních tras vzhledem k vybraným prvkům ochrany přírody – Špindlerův Mlýn 2012
Marika Šebková, Zdeněk Keken, Miroslav Martiš – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Hodnocení vytíženosti potenciálních evakuačních tras – Špindlerův Mlýn 2012
Marika Šebková, Zdeněk Keken, Miroslav Martiš – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Vybrané charakteristiky půd v havarijní zóně JE Temelín
Vladimír Zdražil, Marek Nechvátal, Ivana Kašparová – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín
Silvie Semerádová, Ivana Kašparová, Jan Skaloš, Helena Justová, Emilie Pecharová – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rychlostní silnice R4, R6, R7, R10 - Analýza rozvoje komerční suburbanizace v okolí rychlostních silnic Středočeského kraje
Martina Králíková, Zdeněk Keken, Miroslav Martiš – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rychlostní silnice R4, R6, R7, R10 - Analýza rozvoje komerční suburbanizace v okolí rychlostních silnic Středočeského kraje versus ochrana přírody a krajiny
Martina Králíková, Zdeněk Keken, Miroslav Martiš – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rychlostní silnice R4, R6, R7, R10 - Analýza rozvoje komerční suburbanizace v okolí rychlostních silnic Středočeského kraje versus socio-historické atributy stanoviště
Martina Králíková, Zdeněk Keken, Miroslav Martiš – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Vyhodnocení vlivů turistických cest ve variantách pro letní provoz lanové dráhy na Lysou horu
Karel Houdek, Milan Maršálek – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Vyhodnocení kontrolního sčítání pro ověření sledování návštěvnosti automatickými sčítači pro stanovení zátěže vybraných turistických tras v masivu Lysé hory Krkonoších
Karel Houdek, Milan Maršálek – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Soubor map: Změny ve využití krajiny (land use) na území Mostecka 1842 – 2010
Skaloš, J., Pecharová, E., Kašparová, I., (domácí), Vávrová,R., Vrlová, L., Vrlová, J., Hnátek, M. (externí) – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Soubor map: Posouzení krajinného vývoje vybraných intenzivně zemědělsky obhospodařovaných území s ohledem na možnost krajinné obnovy
Richter P., Vymazal J. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Syntetické mapy distribuce integrativního krajinného indexu
Sedmidubský T., Kašparová I. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Charakteristika zemědělských půd z hlediska náchylnosti k erozi
Zdražil V. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Charakteristika hydrologických vlastností půd v okolí LAPV
Zdražil V. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Vyhodnocení Land cover v zájmovém zemí LAPV za pomocí DPZ
Keken Z., Tobolová B., Zdražil V. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Vyhodnocení Land cover v zájmovém zemí LAPV za pomocí terénního mapování
Zdražil V., Tobolová B., Keken Z. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Produkční potenciál zemědělských půd v zájmovém území LAPV
Zdražil V. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Interpretace drobných krajinných prvků v zájmovém území LAPV za pomocí klasifikace SZIF
Tobolová B., Keken Z., Zdražil V. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Půdy vhodné pro převedení do TTP dle kategorizace BPEJ
Zdražil V. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Zalesňování zemědělských půd dle kategorizace BPEJ
Zdražil V. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

2016 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Možnosti přírodě blízkých způsobů obnovy na území po těžbě nerostných surovin
I. Přikryl, I. Kašparová, E. Pecharová, K. Drábek, J. Farkač, J. Frouz, T. Gremlica, M. Holec, P. Chanas, M. Kosík, A. LepšováJ. Straka, O. Volf, V. Vrabec, V. Zavadil – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2016
soubor map

Mapové výstupy projektu MV ČR VG20122015100

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín - soubor map
Vybrané charakteristiky půd v havarijní zóně JE Temelín - soubor map
Aktuální využití krajiny jako podklad pro analýzu rizikovosti - soubor map


2017 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Rozšíření vybraných invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů v ČR – cévnaté rostliny
Berchová-Bímová, K.; Červený, J.; Kopecký, M.; Pecharová, M.; Petrus, D.; Simon, O.; Vardarman, J. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2017
soubor map

Rozšíření vybraných invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů v ČR – savci
Berchová-Bímová, K.; Červený, J.; Kopecký, M.; Pecharová, M.; Petrus, D.; Simon, O.; Vardarman, J. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2017
soubor map

Rozšíření vybraných invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů v ČR – vodní mlži
Berchová-Bímová, K.; Červený, J.; Kopecký, M.; Pecharová, M.; Petrus, D.; Simon, O.; Vardarman, J. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2017
soubor map