Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování

2010 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Zpusob využití krajiny Kremžské kotliny v letech 1952, 1974 a 2003
Eva Drahonovská, Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Zmeny využití krajiny Kremžské kotliny mezi roky 1952, 1974 a 2003 a prostorová dynamika zmen v období 1952 - 2003
Eva Drahonovská, Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Zmeny heterogenity krajiny Kremžské kotliny mezi roky 1952, 1974 a 2003
Eva Drahonovská, Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Fragmentace krajiny ČR vyjádřená indexem NP (Number of Patches)
Kateřina Gdulová, Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Fragmentace krajiny ČR vyjádřená indexem PD (Patch Density)
Kateřina Gdulová, Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Fragmentace krajiny ČR vyjádřená indexem ED (Edge Density)
Kateřina Gdulová, Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Heterogenita krajiny ČR vyjádřená indexem PR (Patch Richness)
Kateřina Gdulová, Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Heterogenita krajiny ČR vyjádřená indexem SHDI (Shannon´s Diversity Index)
Kateřina Gdulová, Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Heterogenita krajiny ČR vyjádřená indexem SHEI (Shannon´s Evenness Index)
Kateřina Gdulová, Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Heterogenita krajiny ČR vyjádřená indexem SIDI (Soimpson´s Diversity Index)
Kateřina Gdulová, Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Vývoj Ružodolské výsypky v letech 1986, 1995 a 2005
Šárka Krčílková, Petra Hesslerová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Digitální model terénu a průběh vodního toku Kateřinského a Nivního potoka v CHKO Český les
Vítězslav Moudrý - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Teoretická dostupnost do zaměstnání ve správním území ORP Kolín
Daniel Franke, Vojtěch Novotný - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Preventivní hodnocení krajinného rázu obce Marenice v Lužických horách
Vojtěch Novotný, Petra Rydygrová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Risk Modelling of Domestic Fires Using Geographically Weighted Regression
Olga Špatenková - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Hodnocení potenciální viditelnosti národní kulturní památky Hospital Kuks a okolní krajiny
Eva Klápšová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Potenciální výnos rychle rostoucích dřevin a dalších energetických plodin na území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště
Eva Klápšová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Výskyt kriticky a silně ohrožených druhů ptáků v západní části CHKO Žďárské vrchy
Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Výskyt ohrožených druhů ptáků v západní části CHKO Žďárské vrchy
Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Výskyt druhů ptáků bez zvláštní ochrany v západní části CHKO Žďárské vrchy
Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Ornitologická hodnota západní části CHKO Žďárské vrchy
Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Kategorizace území Krušných hor z hlediska jeho významnosti ve vztahu k výskytu Tetřívka obecného - západní Krušné hory
Vladimír Bejček - KEKO, Petra Šímová - KAGUP, Karel Štastný - KEKO FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Kategorizace území Krušných hor z hlediska ochrany tetřívka obecného - Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská
Vladimír Bejček - KEKO, Petra Šímová - KAGUP, Karel Štastný - KEKO FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Kategorizace území Krušných hor z hlediska ochrany tetřívka obecného - Ptačí oblast Východní Krušné hory
Vladimír Bejček - KEKO, Petra Šímová - KAGUP, Karel Štastný - KEKO FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Identifikace souvislých území při státní hranici ČR a SRN cenných z hlediska ochrany přírody - Ústecký kraj
Vladimír Bejček - KEKO, Petra Šímová - KAGUP, Karel Šastný - KEKO FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Identifikace souvislých území při státní hranici ČR a SRN cenných z hlediska ochrany přírody - Plzeňský kraj
Vladimír Bejček - KEKO, Petra Šímová - KAGUP, Karel Šastný - KEKO FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Identifikace souvislých území při státní hranici ČR a SRN cenných z hlediska ochrany přírody - Karlovarský kraj
Vladimír Bejček - KEKO, Petra Šímová - KAGUP, Karel Šastný - KEKO FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

Index vhodnosti biotopu pro bobra evropského (Castor fiber) - Labe
Petra Šímová - KAGUP, Aleš Vorel - KEKO FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map

2011 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Zhodnocení prístupu do historického centra mesta Olomouc a návrhy na zlepšení prostupnosti území
Vojtěch Novotný, Alena Wranová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Strategie rozvoje historického centra mesta Olomouc
Vojtěch Novotný, Alena Wranová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Analýza dopadu územního plánování na realizaci stavebního rozvoje- prípadová studie Most
Vojtěch Novotný, Alena Wranová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Preventivní hodnocení krajinného rázu údolí Ohře ve správním území ORP Žatec
Kamila Svobodová - KAGUP FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Obnovení poutní cesty klášter Osek – poutní místo Mariánské Radčice – metodologická východiska
Kamila Svobodová - KAGUP FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Vizuální preference obyvatel pro krajinný typ – náklonnost k tzv. domácí krajině
Kamila Svobodová, Martin Besta - KAGUP FŽP, Jan Vondrus - KR PEF ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Vizuální preference obyvatel pro rodný krajinný typ – náklonnost k tzv. rodné krajině
Kamila Svobodová, Martin Besta - KAGUP FŽP, Jan Vondrus - KR PEF ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Hodnocení disipační schopnosti krajiny Třeboňska na základě družicových dat Landsat
Petra Hesslerová - KAGUP FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Změny ve struktuře využití území obce Libverda mezi lety 1845 a 2010
Šárka Jaklová, Eva Klápšová - KAGUP FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Vyhodnocení hodnot krajiny v okolí města Třebenice identifikovaných respondenty dotazníkového šetření
Eva Klápšová - KAGUP FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Soukromý a veřejný prostor zahradní čtvrti Letná, Zlín
Eva Bártková - KAGUP FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Uživatelská fragmentace zemědělské půdy v okresech České republiky
Šárka Krčílková, Kateřina Gdulová - KAGUP FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Heterogenita zemědělské půdy z hlediska jejího užívání v okresech České republiky
Šárka Krčílková, Kateřina Gdulová - KAGUP FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Uživatelská fragmentace zemědělské půdy v ČR V mapovacích jednotkách kvadrátech síového mapování)
Šárka Krčílková, Kateřina Gdulová - KAGUP FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Heterogenita zemědělské půdy v České republice z hlediska jejího užívání (v kvadrátech síového mapování)
Šárka Krčílková, Kateřina Gdulová - KAGUP FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Changes of landscape equitability described by Shanon equitability index - Czech Republic
Petra Šímová, Kateřina Gdulová - KAGUP FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Changes of landscape fragmentation described by edge density index - Czech Republic
Petra Šímová, Kateřina Gdulová - KAGUP FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Changes of landscape fragmentation described by patch density index - Czech Republic
Petra Šímová, Kateřina Gdulová - KAGUP FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Changes of landscape heterogeneity described by patch richness index - Czech Republic
Petra Šímová, Kateřina Gdulová - KAGUP FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Changes of landscape heterogeneity described by Shannon diversity index - Czech Republic
Petra Šímová, Kateřina Gdulová - KAGUP FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Fragmentace krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí indexu hustoty okrajů – Světnovsko
Petra Šímová, Kateřina Gdulová - KAGUP FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Fragmentace krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí indexu hustoty plošek – Světnovsko
Petra Šímová, Kateřina Gdulová - KAGUP FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Heterogenita krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí počtu rozlišovaných tříd – Světnovsko
Petra Šímová, Kateřina Gdulová - KAGUP FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Heterogenita krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí Shannonova indexu diversity – Světnovsko
Petra Šímová, Kateřina Gdulová - KAGUP FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Heterogenita krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí Simpsonova indexu diversity – Světnovsko
Petra Šímová, Kateřina Gdulová - KAGUP FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS – CHKO Poodří
Vratislava Janovská, Petra Šímová - Katedra biotechnických úprav krajiny, Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Stanovení prostorového členění území pro vymezení zón odstupňované ochrany přírody v CHKO Poodří
Vratislava Janovská, Petra Šímová - Katedra biotechnických úprav krajiny, Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Porovnání navržených a současných zón odstupňované ochrany přírody v CHKO Poodří
Vratislava Janovská, Petra Šímová - Katedra biotechnických úprav krajiny, Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Změny kontinuity sítě cest, vodních toků a vodních ploch na Voticku mezi 1. pol. 19. století, rokem 1948 a 2010
LukᚠPospíšil, Vítězslav Moudrý - Katedra biotechnických úprav krajiny, Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Analýza vlivu dálničního úseku Osičky – Hradec Králové na krajinný ráz
Petr Tomášek - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Varianty vymezení venkova Královéhradeckého kraje
LukᚠKalecký - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Typologie venkovského prostoru Královéhradeckého kraje
LukᚠKalecký - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Varianty vymezení venkova Pardubického kraje
LukᚠKalecký - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Digitální model terénu vybraných zaniklých nádrží v povodí Rakovnického potoka
Vítězslav Moudrý - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Způsob využití krajiny v oblasti Provodínska v letech 1938, 1961,1985 a 2007
Petra Šímová, Vítězslav Moudrý - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Změny využití krajiny a vývoj liniových prvků v oblasti Provodínska v letech 1938, 1961,1985 a 2007
Petra Šímová, Vítězslav Moudrý - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Způsob využití krajiny v katastru Teplice – Trnovany v letech 1938,1953,1988 a 2009
Petra Šímová, Vítězslav Moudrý - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Analýza katastrálního území obce Jíloviště
Helena Straková - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Využití akustických metod při monitoringu sov (Strigiformes) v lesních ekosystémech
Martin Tejkal - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Analýza vlivu suburbanizace na severovýchodní části Prahy
Petr Tomášek - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Analýza vlivu dálničního úseku Osičky – Hradec Králové na strukturu katastru nemovitostí
Petr Tomášek - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Analýza vlivu dálničního úseku Osičky – Hradec Králové na lokální systém ekologické stability
Petr Tomášek - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Analýza vlivu dálničního úseku Osičky – Hradec Králové na estetiku krajiny
Petr Tomášek - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Analýza vlivu dálničního úseku Osičky – Hradec Králové na vodní erozi
Petr Tomášek - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Analýza možností dálničního úseku Osičky – Hradec Králové pro výstavbu průmyslových zón
Petr Tomášek - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Analýza možností dálničního úseku Osičky – Hradec Králové pro výstavbu obytných zón
Petr Tomášek - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Analýza sociálně vyloučené lokality Janov
Věra Thea Zoubková - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Influence of near-nature habitats on landscape equitability
Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Influence of near-nature habitats on landscape heterogeneiny described by patch richness index
Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Influence of near-nature habitats on landscape heterogeneiny described by Shannon diversity index
Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Influence of near-nature habitats on landscape heterogeneiny described by Simpson diversity index
Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Influence of near-nature habitats on values of edge density index
Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Influence of near-nature habitats on values of patch density index
Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Fragmentace krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí indexu hustoty okrajů – Verneřicko
Petra Šímová, Kateřina Gdulová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Fragmentace krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí indexu hustoty plošek – Verneřicko
Petra Šímová, Kateřina Gdulová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Heterogenita krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí počtu tříd – Verneřicko
Petra Šímová, Kateřina Gdulová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Heterogenita krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí Shannonova indexu diversity – Verneřicko
Petra Šímová, Kateřina Gdulová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Heterogenita krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí Simpsonova indexu diversity – Verneřicko
Petra Šímová, Kateřina Gdulová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Vyrovnanost krajinných složek vyjádřená pomocí Shannonova indexu vyrovnanosti – Verneřicko
Petra Šímová, Kateřina Gdulová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Vyrovnanost krajinných složek vyjádřená pomocí Shannonova indexu vyrovnanosti – Světnovsko
Petra Šímová, Kateřina Gdulová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Fine-scale forest fragmentation in the Žďárské vrchy Protected Landscape Area
Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Vyrovnanost krajinných složek vyjádřená pomocí Shannonova indexu vyrovnanosti – Světnovsko
Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Broad-scale forest fragmentation in the Žďárské vrchy Protected Landscape Area
Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Broad-scale farmland fragmentation in the Žďárské vrchy Protected Landscape Area
Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Changes of landscape heterogeneity described by Simpson diversity index - Czech Republic
Petra Šímová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Krosklasifikační analýza indexu struktury zemědělské půdy v okresech České republiky
Kateřina Gdulová, Šárka Krčílková - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Krosklasifikační analýza indexu struktury zemědělské půdy v České republice (v kvadrátech síového mapování)
Kateřina Gdulová, Šárka Krčílková - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map


2012 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Analýza výskytu drobných sakrálních objektů ve vybraných katastálních územích Lužických hor
Kamila Svobodová, Martin Besta - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Výskyt suových polí v CHKO Lužické hory
Kamila Svobodová, Martin Besta - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Typologie objektů v sídlech dle zachovalosti architektonického výrazu - Případová studie z vybraných sídel Libereckého kraje
Kamila Svobodová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Analýza prostorových vztahů v CHKO Lužické hory
Kamila Svobodová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Modeling potential distribution of Little Bittern (Ixobrychus minutus) and Water Rail (Rallus aquaticus) in Czech Republic
Martin Tejkal - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Modeling potential distribution of Water Rail (Rallus aquaticus) in Vysočina Region (Czech Republic)
Martin Tejkal - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Časové změny výskytu dopravních nehod v Královéhradeckém kraji
Olga Špatenková, Kateřina Gdulová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
Časové změny výskytu dopravních nehod v Libereckém krajisoubor map


Kateřina Gdulová, Olga Špatenková - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Dopravní nehody v Královéhradeckém kraji v průběhu roku
Olga Špatenková, Kateřina Gdulová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Dopravní nehody v Libereckém kraji v průběhu roku
Kateřina Gdulová, Olga Špatenková - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Klasifikace dopravních nehod v Královéhradeckém kraji
Olga Špatenková, Kateřina Gdulová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Klasifikace dopravních nehod v Libereckém kraji
Kateřina Gdulová, Olga Špatenková - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Klasifikace požárů v Královéhradeckém kraji
Olga Špatenková, Kateřina Gdulová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Klasifikace požárů v Libereckém kraji
Kateřina Gdulová, Olga Špatenková - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Výskyt požárů v Královéhradeckém kraji v průběhu dne
Olga Špatenková, Kateřina Gdulová - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Výskyt požárů v Libereckém kraji v průběhu dne
Kateřina Gdulová, Olga Špatenková - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Krahujec obecný (Accipiter nisus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) v České republice.
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Pisík obecný (Actitis hypoleucos) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Sýc rousný (Aegolius funereus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Skřivan polní (Alauda arvensis) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Ledňáček říční (Alcedo atthis) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Ostralka štíhlá (Anas acuta) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Lžičák pestrý (Anas clypeata) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Čírka obecná (Anas crecca) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Hvízdák euroasijský (Anas penelope) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Kachna divoká (Anas platyrhynchos) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Čírka modrá (Anas querquedula) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Kopřivka obecná (Anas strepera) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Husa velká (Anser anser) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Linduška úhorní (Anthus campestris) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Linduška luční (Anthus pratensis) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Linduška horská (Anthus spinoletta) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Linduška lesní (Anthus trivialis) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rorýs obecný (Apus apus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Orel královský (Aquila heliaca) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Orel křiklavý (Aquila pomarina) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Volavka popelavá (Ardea cinerea) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Volavka červená (Ardea purpurea) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Kalous pustovka (Asio flammeus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Kalous ušatý (Asio otus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Sýček obecný (Athene noctua) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Polák velký (Aythya ferina) v české republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Polák chocholačka (Aythya fuligula) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Polák malý (Aythya nyroca) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Bukač velký (Botaurus stellaris) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Výr velký (Bubo bubo) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Hohol severní (Bucephala clangula) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Káně lesní (Buteo buteo) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Konopka obecná (Carduelis cannabina) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Stehlík obecný (Carduelis carduelis) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Čečetka zimní (Carduelis flammea) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Zvonek zelený (Carduelis chloris) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Čížek lesní (Carduelis spinus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Kulík říční (Charadrius dubius) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Kulík hnědý (Charadrius morinellus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rybák bahenní (Chlidonias hybridus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rybák černý (Chlidonias niger) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Čáp bílý (Ciconia ciconia) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Čáp černý (Ciconia nigra) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Skorec vodní (Cinclus cinclus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Moták pochop (Circus aeruginosus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Moták pilich (Circus cyaneus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Moták lužní (Circus pygargus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Holub domácí (Columba livia f. domestica) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Holub doupňák (Columba oenas) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Holub hřivnáč (Columba palumbus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Krkavec velký (Corvus corax) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Vrána obecná (Corvus corone cornix) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Vrána obecná černá (Corvus corone corone)v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Havran polní (Corvus frugilegus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Kavka obecná (Corvus monedula) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Křepelka polní (Coturnix coturnix) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Chřástal polní (Crex crex) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Kukačka obecná (Cuculus canorus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Labu velká (Cygnus olor) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Jiřička obecná (Delichon urbica) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Strakapoud velký (Dendrocopos major) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Strakapoud malý (Dendrocopos minor) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Datel černý (Dryocopus martius) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Volavka bílá (Egretta alba) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Strnad obecný (Emberiza citrinella) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Strnad zahradní (Emberiza hortulana) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Červenka obecná (Erithacus rubecula) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Raroh velký (Falco cherrug) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Ostříž lesní (Falco subbuteo) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Poštolka obecná (Falco tinnunculus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Lejsek malý (Ficedula parva) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Lyska černá (Fulica atra) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Chocholouš obecný (Galerida cristata) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Slípka zelenonohá ( Gallinula chloropus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Sojka obecná (Garrulus glandarius) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Potáplice severní (Gavia arctica) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Jeřáb popelavý (Grus grus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Bukáček malý (Ixobrychus minutus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Krutihlav obecný (Jynx torquilla) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

uhýk obecný (Lanius collurio) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

uhýk šedý (Lanius excubitor) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Racek bělohlavý (Larus cachinnans) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Racek bouřní (Larus canus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Racek černohlavý (Larus melanocephalus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Racek chechtavý (Larus ridibundus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Břehouš černoocasý (Limosa limosa) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Cvrčilka zelená (Locustella naevia) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Křivka obecná (Loxia curvirostra) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Skřivan lesní (Lullula arborea) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Slavík tmavý (Luscinia luscinia) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření (Mergus albellus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Morčák velký (Mergus merganser) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Vlha pestrá (Merops apiaster) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Strnad luční (Miliaria calandra) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Luňák hnědý (Milvus migrans) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Luňák červený (Milvus milvus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Konipas bílý(Motacilla alba) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Konipas horský (Motacilla cinerea) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Konipas citronový (Motacilla citreola) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Konipas luční (Motacilla flava) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Lejsek šedý (Muscicapa striata) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Koliha velká (Numenius arquata) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Žluva hajní (Oriolus oriolus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Výreček malý (Otus scops) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Orlovec říční (Pandion haliaetus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Sýkora uhelníček (Parus ater) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Sýkora modřinka (Parus caeruleus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Sýkora parukářka (Parus cristatus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Sýkora koňadra (Parus major) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Sýkora lužní (Parus montanus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Sýkora babka (Parus palustris) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Vrabec domácí (Passer domesticus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Vrabec polní (Passer montanus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Koroptev polní (Perdix perdix) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Včelojed lesní (Pernis apivorus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Bažant obecný (Phasianus colchicus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Budníček menší (Phylloscopus collybita) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Budníček větší (Phylloscopus trochilus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Straka obecná (Pica pica) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Žluna šedá (Picus canus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Žluna zelená (Picus viridis) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Kolpík bílý (Platalea leucorodia) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Potápka roháč (Podiceps cristatus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Chřástal malý (Porzana parva) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Chřástal kropenatý (Porzana porzana) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Chřástal nejmenší (Porzana pusilla) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Pěvuška podhorní (Prunella collaris) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Pěvuška modrá (Prunella modularis) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Chřástal vodní (Rallus aquaticus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Králíček obecný (Regulus regulus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Břehule říční (Riparia riparia) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Sluka lesní (Scolopax rusticola) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Brhlík lesní (Sitta europaea) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rybák malý (Sterna albifrons) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rybák obecný (Sterna hirundo) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Puštík obecný (Strix aluco) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Puštík bělavý (Strix uralensis) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Špaček obecný (Sturnus vulgaris) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Pěnice slavíková (Sylvia borin) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Bažant královský (Syrmaticus reevesii) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Husice liščí (Tadorna tadorna) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Vodouš rudonohý (Tringa totanus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Drozd cvrčala (Turdus iliacus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Kos černý (Turdus merula) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Drozd zpěvný (Turdus philomelos) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Drozd kvíčala (Turdus pilaris) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Kos horský (Turdus torquatus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Drozd brávník (Turdus viscivorus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Sova pálená (Tyto alba) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Dudek chocholatý (Upupa epops) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) v České republice
Bejček Vladimír, Šímová Petra, Šastný Karel - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map