Katedra biotechnických úprav krajiny

2010 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Soubor účelových map k Metodice stanovení vybraných faktorů tvorby povrchového odtoku v podmínkách malých povodí
Pavel Kovář, Miloslav Janeček, Michaela Hrabalíková - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2010
soubor map


2011 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Soubor účelových map k Metodice hospodářského využití pozemků s agrárními valy pro vytváření vhodného vodního režimu a pro snižování povodňového a erozního nebezpečí
Pavel Kovář, Jakub Štibinger, Michaela Hrabalíková, Darina Vaššová - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Soubor specializovaných map Přírodě blízké úpravy Jindřichovického potoka
Pavel Kovář, Michaela Hrabalíková, František Křovák, Darina Vaššová, Vít Rous, Tereza Bažatová - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Soubor specializovaných map povodí Teplého potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období
Pavel Kovář, Michaela Hrabalíková, Šárka Dvořáková, Josef Zeman, Darina Vaššová - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS – CHKO Poodří
Vratislava Janovská, Petra Šímová - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Stanovení prostorového členění území pro vymezení zón odstupňované ochrany přírody v CHKO Poodří
Vratislava Janovská, Petra Šímová - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Porovnání navržených a současných zón odstupňované ochrany přírody v CHKO Poodří
Vratislava Janovská, Petra Šímová - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Sledování vertikálních posunů na výsypkách - Případová studie Radovesice
Lubomír Chamout, Dana Tollingerová, Michaela Hrabalíková - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map


2012 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Analýza povodí Starosuchdolského potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období
Pavel Kovář, Michaela Hrabalíková, Darina Vaššová, Šárka Dvořáková, Josef Zeman - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Sledování verikálních posunů na rekultivovaných výsypkách
Jan Bratránek, Dana Tollingerová - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Vizuální diagramy různých návrhových výšek větrných elektráren na Liberecku
Černý Pixová Kateřina, Vlasák Josef, Sklenička Petr - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Václavice na Liberecku - analýza dopadu větrných elektráren různých návrhových výšek
Černý Pixová Kateřina, Sklenička Petr, Janovská Vratislava - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Vizualizace paty (do výšky 1m) navržených větrných elektráren v Orlických horách
Černý Pixová Kateřina, Sklenička Petr, Wranová Alena - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Vizualizace tubusu ve dvou návrhových výškách větrných elektráren v Orlických horách
Černý Pixová Kateřina, Wranová Alena, Sklenička Petr - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Analýza území z hlediska možností umístění větrných elektráren na Plzeňsku
Černý Pixová Kateřina, Sklenička Petr, Janovská Vratislava, Vlasák Josef - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Vizualizace navržené trasy rychlostní komunikace R6 v k.ú. Chr᚝any a Kněževes
Černý Pixová Kateřina, Sklenička Petr, Wranová Alena - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Analýza cestní sítě a návrhy jejího doplnění v důsledu stavby dálnice D3
Černý Pixová Kateřina, Sklenička Petr - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Návrh krajinářských opatření pro minimalizaci negativního vizuálního dopadu dálnice D3
Černý Pixová Kateřina, Sklenička Petr - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Vyjádření podílu na komplexních pozemkových úpravách v důsledku stavby dálnice D3
Černý Pixová Kateřina, Sklenička Petr, Wranová Alena - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor mapAlternativní využití zemědělské půdy pro účely set-aside
Černý Pixová Kateřina, Sklenička Petr, Wranová Alena - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor mapVyjádření podílu na komplexních pozemkových úpravách v důsledku stavby dálnice D3
Alena Wranová, Sklenička Petr - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor mapLokalizace 20% orné půdy ČR nejvíce vhodné pro útlum zemědělství
Sklenička Petr, Wranová Alena - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor mapLokální zonace orné půdy z hlediska útlumu zemědělství
Sklenička Petr, Wranová Alena - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor mapMapa ohrožení území vodní erozí - oblast Turska
Wranová Alena, Sklenička Petr - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor mapOblasti ČR vhodné pro ekologické zemědělství
Sklenička Petr, Wranová Alena - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor mapRegionální zonace orné půdy ČR pro účely útlumu zemědělství
Sklenička Petr, Wranová Alena - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor mapÚzemí ČR vhodná pro pěstování technických plodin
Sklenička Petr, Wranová Alena - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

2015 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Geometrizace a vybrané charakteristiky povodí Jílovského potoka a Smědé pro modelování srážko-odtokových extrémů modelem KINFIL
Michaela Hrabalíková, Pavel Kovář - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2015
soubor mapZákladní charakteristiky povodí potoka Prysk pro modelování srážko-odtokových extrémů
Michaela Hrabalíková, Pavel Kovář - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2015
soubor mapOvěření změny koncentrací N a P z plošného znečištění při různých způsobech hospodaření v povodí fáze I
Jan Gregar - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2015
soubor mapVliv rekonstrukce ČOV Pacov na změny koncentrací N a P v povodí
Jan Gregar - Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, © 2015
soubor map