Katedra ekologie

2011 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Výskyt vodních biotopů na výsypkách Severočeské hnědouhelné pánve
Milič Solský, Jana Doležalová, Jiří Vojar, Vítězslav Moudrý, Daniela Smolová - Katedra ekologie, Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Výskyt obojživelníků na výsypkách Severočeské hnědouhelné pánve - Bílinsko
Milič Solský, Jana Doležalová, Jiří Vojar, Vítězslav Moudrý - Katedra ekologie, Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Výskyt obojživelníků na výsypkách Severočeské hnědouhelné pánve - Kadaňsko
Milič Solský, Vítězslav Moudrý, Jana Doležalová, Jiří Vojar - Katedra ekologie, Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Výskyt obojživelníků na výsypkách Severočeské hnědouhelné pánve - Mostecko
Milič Solský, Jiří Vojar, Vítězslav Moudrý, Jana Doležalová - Katedra ekologie, Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map


2012 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Mapa rozšíření bobra evropského v ČR v roce 2002
Vorel A., Šafář J., Šimůnková K. - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Mapa rozšíření bobra evropského v ČR v roce 2006
Vorel A., Šafář J., Šimůnková K. - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Mapa rozšíření bobra evropského v ČR v roce 2011
Vorel A., Šafář J., Šimůnková K. - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Distribuce teritorií bobra evropského v západních Čechách v roce 2002-2011
Šimůnková K., Vorel A. - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření bukače velkého (Botaurus stellaris) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření čápa bílého (Ciconia ciconia) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření čápa černého (Ciconia nigra) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření datla černého (Dryocopus martius) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření chřástala kropenatého (Porzana porzana) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření chřástala polního (Crex crex) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření jeřába popelavého (Grus grus) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření jeřábka lesního (Bonasa bonasia) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření kopřivky obecné (Anas strepera) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na území České republikyy
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření lejska malého (Ficedula parva) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření lelka lesního (Caprimulgus europaeus) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření luňáka červeného (Milvus milvus) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření luňáka hnědého (Milvus migrans) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření motáka pochopa (Circus aeruginosus) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření orla mořského (Haliaeetus albicilla) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření pěnice vlašské (Sylvia nisoria) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření puštíka bělavého (Strix uralensis) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření raroha velkého (Falco cherrug) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření rybáka obecného (Sterna hirundo) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření skřivana lesního (Lullula arborea) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření slavíka modráčka tundrového (Luscinia svecica svecica) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření sokola stěhovavého (Falco peregrinus) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření strnada zahradního (Emberiza hortulana) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření sýce rousného (Aegolius funereus) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření tetřívka obecného (Tetrao tetrix) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření uhýka obecného (Lanius collurio) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření včelojeda lesního (Pernis apivorus) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření výra velkého (Bubo bubo) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rozšíření žluny šedé (Picus canus) na území České republiky
Lucie Šmejdová - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Acarospora boulderensis in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Acarospora rosulata in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Acarospora socialis in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Amandinea punctata in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Buellia abstracta in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Buellia dispersa in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Buellia spuria in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Caloplaca albovariegata in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Caloplaca durietzii in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Caloplaca nashii in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Caloplaca squamosa in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Candelariella aurella in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Candelariella citrina in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Clavascidium lacinulatum in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Collema coccophorum in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Dermatocarpon americanum in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Dimelaena oreina in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Dimelaena thysanota in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Heteroplacidium compactum in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Lecidea hassei in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Lecidea laboriosa in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Lecidella patavina in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Lobothallia praeradiosa in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Placocarpus americanus in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Psora tuckermanii in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Rhizoplaca chrysoleuca in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Staurothele monicae in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Staurothele monicae in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Umbilicaria phaea in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Verrucaria bernardinensis in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Xanthoparmelia maricopensis in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Xanthoparmelia mexicana in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Xanthoria elegans in the Joshua Tree National Park (California, U.S.A.)
Knudsen Kerry, Kocourková Jana - Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map