Katedra geoenvironmentálních věd

2011 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Jablonec nad Nisou
Ivan Landa, Magdalena Zimová, Zdeňka Wittlingerová, Andrea Hlavová, Anna Cidlinská - Katedra environmentálního inženýrství a ochrany prostředí FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných prvků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Teplice Lázně v Čechách
Ivan Landa, Magdalena Zimová, Zdeňka Wittlingerová, Andrea Hlavová, Anna Cidlinská - Katedra environmentálního inženýrství a ochrany prostředí FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací - Benešov
Ivan Landa, Magdaléna Zimová, Zdeňka Wittlingerová, Petra Neumannová, Anna Petruželková, Anna Cidlinová – Katedra geoenvironmentálních věd FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) - Brno
Ivan Landa, Magdaléna Zimová, Zdeňka Wittlingerová, Andrea Hlavová, Petra Neumannová – Katedra geoenvironmentálních věd FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Hradec Králové
Ivan Landa, Magdaléna Zimová, Zdeňka Wittlingerová, Petra Neumannová, Andrea Hlavová – Katedra geoenvironmentálních věd FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Karviná
Ivan Landa, Magdaléna Zimová, Zdeňka Wittlingerová, Petra Neumannová, Andrea Hlavová, Anna Petruželková – Katedra geoenvironmentálních věd FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) - Klatovy
Ivan Landa, Magdaléna Zimová, Zdeňka Wittlingerová, Andrea Hlavová, Petra Neumannová, Anna Cidlinská – Katedra geoenvironmentálních věd FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) - Příbram
Ivan Landa, Magdaléna Zimová, Zdeňka Wittlingerová, Andrea Hlavová, Anna Cidlinská – Katedra geoenvironmentálních věd FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) - Benešov
Ivan Landa, Magdaléna Zimová, Zdeňka Wittlingerová, Petra Neumannová, Andrea Hlavová, Anna Cidlinská, Anna Petruželková – Katedra geoenvironmentálních věd FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Ostrava
Ivan Landa, Magdaléna Zimová, Zdeňka Wittlingerová, Andrea Hlavová, Petra Neumannová – Katedra geoenvironmentálních věd FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Žďár nad Sázavou
Ivan Landa, Magdaléna Zimová, Zdeňka Wittlingerová , Andrea Hlavová, Petra Neumannová – Katedra geoenvironmentálních věd FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Brno
Ivan Landa, Magdaléna Zimová, Zdeňka Wittlingerová , Petra Neumannová, Andrea Hlavová, Anna Petruželková, Adam Borýsek – Katedra geoenvironmentálních věd FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Klatovy
Ivan Landa, Magdaléna Zimová, Zdeňka Wittlingerová , Andrea Hlavová, Petra Neumannová, Anna Petruželková, Anna Cidlinová – Katedra geoenvironmentálních věd FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) – Žďár nad Sázavou
Ivan Landa, Magdaléna Zimová, Zdeňka Wittlingerová , Andrea Hlavová, Petra Neumannová – Katedra geoenvironmentálních věd FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map