Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

2011 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Lokalizace vodních nádrží a charakteristiky jejich subpovodí v povodí Rakovnického potoka
Štěpán Vizina, Václav Hradilek, Jiří Pavlásek, Pavel Pech - Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Vymezení hydrologicky nevhodných půd prostřednictvím potenciální vodní retence a lokalizací vysychavých půd v povodí Rakovnického potoka
Štěpán Vizina, Václav Hradilek, Jiří Pavlásek, Pavel Pech - Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

Návrh scénářů organizačních a agrotechnických opatření v povodí Rakovnického potoka
Štěpán Vizina, Václav Hradilek, Jiří Pavlásek, Pavel Pech - Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze, © 2011
soubor map

2012 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Steady infiltration rates estimated for Modrava2 catchment based on the distribution of plant species
LukᚠJačka, Jirka Pavlásek, Pavel Pech - Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Vyhodnocení potenciální vodní retence a lokalizace vysychavých půd v povodí Rakovnického potoka
Štěpán Vizina, Václav Hradilek, Jiří Pavlásek, Pavel Pech - Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Navrhované vodní nádrže a charakteristiky jejich subpovodí v povodí Rakovnického potoka
Štěpán Vizina, Václav Hradilek, Jiří Pavlásek, Vojtěch Havlíček, Pavel Pech - Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map

Návrh organizaních a agrotechnických opatření v povodí Rakovnického potoka
Štěpán Vizina, Václav Hradilek, Jiří Pavlásek, Pavel Pech - Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze, © 2012
soubor map


2014 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Mapa ohrožených nemovitostí 1 - rastr hloubek
Nykl Luboš - DHI, a.s., Roub Radek - KVHEM FŽP, Hejduk Tomᚠ- KVHEM FŽP, VÚMOP, Novák Pavel - KBUK FŽP, VÚMOP, Bureš Luděk - KVHEM FŽP, Reil Adam - KVHEM FŽP, © 2014
soubor map

Mapa ohrožených nemovitostí 2 - rastr rychlostí
Nykl Luboš - DHI, a.s., Roub Radek - KVHEM FŽP, Hejduk Tomᚠ- KVHEM FŽP, VÚMOP, Novák Pavel - KBUK FŽP, VÚMOP, Bureš Luděk - KVHEM FŽP, Reil Adam - KVHEM FŽP, © 2014
soubor map

Systematická mapa vodního toku a přilehlé inundace
Urban Filip - VRV a.s., Roub Radek - KVHEM FŽP, Hejduk Tomᚠ- KVHEM FŽP a VÚMOP, Novák Pavel - KBUK FŽP, VÚMOP, Bureš Luděk - KVHEM FŽP, Reil Adam - KVHEM FŽP, © 2014
soubor map

H neleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetencepříslušného poskytovatele
Hejduk Tomᚠ(FŽP, KVHEM a VÚMOP), Roub Radek (FŽP, KVHEM), Novák Pavel (FŽP, KBUK a VÚMOP), Michal Veverka (DHI, a.s.) - KVHEM FŽP, © 2014
Výsledky
Vyjádření MZe

2015 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Specializované mapy batymetrických měření pomocí echosoundingu
Václav Hradilek, Radek Roub, Pavel Novák, TomᚠHejduk, TomᚠVybíral, Jiří Hlaváček, Luděk Bureš, Petr Máca, Jana Maxová, Antonín Zajíček, Lucie Ptáčníková - Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze, © 2015
soubor map

Mapa ohrožených nemovitostí 1 (rastr hloubek – oblast soutoku vodních toků Berounka a Litavka)
Václav Hradilek, Radek Roub, Pavel Novák, TomᚠHejduk, TomᚠVybíral, Jiří Hlaváček, Luděk Bureš, Petr Máca, Jana Maxová, Antonín Zajíček, Lucie Ptáčníková - Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze, © 2015
soubor map

Mapa ohrožených nemovitostí 2 (rastr rychlostí – oblast soutoku vodních toků Berounka a Litavka)
Radek Roub, Luboš Nykl, TomᚠHejduk, Pavel Novák, Luděk Bureš, Adam Reil - Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze, © 2015
soubor map

2016 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Batymetrické měření pro stanovení množství a dynamiky sedimentů
Václav Hradilek, Radek Roub, Pavel Novák, TomᚠHejduk, TomᚠVybíral, Jiří Hlaváček, Luděk Bureš, Petr Máca - Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze, © 2016
soubor map