Výzkumná zpráva souhrnná

Posouzení zdravotních rizik produktů biodegradace kontaminovaných zemin po kompostování, biodegradaci a fytoremediaci


Objednatel:  AECOM CZ, s.r.o.
Zpracovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Praha 2012

výzkumná zpráva ke stažení - /zaheslovaná/Zařazování vývozu či investice do kategorií dle smlouvy v zemi určení


Objednatel:  EGAP, a.s.
Zpracovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra aplikované ekologie, Praha 2012

výzkumná zpráva ke stažení - /zaheslovaná/Environmental Impact Assessment Report for the Export Project - “Silesia Black Coal Mine Investment with an annual capacity of 2.3-2.5 million tonnes of clean coal at the Czechowice-Dziedzice site in the country of final destination (Poland)”


Objednatel:  Silesia Black Coal Mine Investment
Zpracovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra aplikované ekologie, Praha 2012

výzkumná zpráva ke stažení - /zaheslovaná/Authorisation of an impact assessment of the export project - Nador Cement Plant with a capacity of 6,000 t/d of cement

Zpracovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra aplikované ekologie, Praha 2012

výzkumná zpráva ke stažení - /zaheslovaná/Autorizace posudku vlivu vývozního projektu na životní prostředí - Výstavba aquaparku Gino Park o celkové ploše 10 ha v Tbilisi

Zpracovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra aplikované ekologie, Praha 2012

výzkumná zpráva ke stažení - /zaheslovaná/Authorisation of the environmental impact assessment of the export project - Aksa Power Generation CO. coal-fired thermal plant in Bolu Province, Turkey

Zpracovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra aplikované ekologie, Praha 2012

výzkumná zpráva ke stažení - /zaheslovaná/Autorizace posudku vlivu vývozního projektu na životní prostředí - Multifunkční komplex Torgovyj kvartal na životní prostředí

Zpracovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra aplikované ekologie, Praha 2012

výzkumná zpráva ke stažení - /zaheslovaná/Autorizace posudku vlivu vývozního projektu na životní prostředí - Multifunkční komplex Torgovyj kvartal na životní prostředí

Zpracovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra aplikované ekologie, Praha 2012

výzkumná zpráva ke stažení - /zaheslovaná/Autorizace posudku vlivu vývozního projektu na životní prostředí - Výstavba komplexu pro chov brojlerů

Zpracovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra aplikované ekologie, Praha 2012

výzkumná zpráva ke stažení - /zaheslovaná/Kalvárie přísluší k Sanace skal a svahu v km 415,700 – 415,970 Tratě Všetaty – Děčín Prostřední Žleb

Výzkumná zpráva k funkčnímu úkolu


Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ
Zpracovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra aplikované ekologie, Praha 2013

výzkumná zpráva ke stažení - /zaheslovaná/Zajištění činnosti ochrany ŽP - poradce pro ŽP ve fázi realizace stavby "Lubahn: Liberec 5.nástupiště a Varnsdorf staré nádraží"

Výzkumná zpráva k funkčnímu úkolu


Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ
Zpracovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra aplikované ekologie, Praha 2013

výzkumná zpráva ke stažení - /zaheslovaná/Roční monitoring nádrže MODLANY pro rok 2013

Výzkumná zpráva k funkčnímu úkolu


Objednatel:  Ústecký kraj zastoupený Ing. Veronikou Miláčkovou, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zpracovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra aplikované ekologie, Praha 2013

výzkumná zpráva ke stažení - /zaheslovaná/Fragmentace vlastnictví zemědělské půdy a vliv pozemkových úprav na její defragmentaci

Výzkumná zpráva k funkčnímu úkolu


Objednatel:  Ministerstvo zemědělství ČR
Zpracovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Praha 2012

výzkumná zpráva ke staženíDefragmentace vlastnictví zemědělské půdy pozemkovými úpravami – závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva


Objednatel:  Státní pozemkový úřad
Zpracovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Praha 2014

Závěrečná zpráva ke staženíTvorba metodické příručky předcházení a řešení bobřích konfliktů a definice stavu a odhad vývoje populací bobra evropského v ČR pro zvýšení efektivity jeho Programu péče

Závěrečná zpráva


Zpracovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Praha 2015

Závěrečná zpráva ke staženíZmírnění důsledků fragmentace biotopů v různých typech krajiny České republiky

Souhrnná výzkumná zpráva za rok 2015


Zpracovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Praha 2015

Závěrečná zpráva ke staženíMonitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a ptáků v soustavě Natura 2000

Výroční zpráva


Zpracovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Praha 2015

Závěrečná zpráva ke staženíMonitoring ptáků v České republice v letech 2014 - 2018

Výzkumná zpráva


Zpracovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Praha 2015

Výzkumná zpráva ke stažení