Funkční vzorek

Konstrukční prvek dešťového simulátoru

Dešťový simulátor je zařízení, které napodobuje reálné srážky v přírodě a umožňuje tak výzkum srážkoodtokových vztahů a eroze půdy. Takto laboratorně získaná data lze použít při modelování vodní eroze a jiných přírodních dějů.


Autoři: Petrů J., Šimková J., Kasl M.
  Funkční vzorek - ke staženíDetektor překlopení člunkového srážkoměru s diagnostikou stavu člunku

Zařízení podle technického řešení lze využít všude tam, kde se pro hydrologická měření používá počítač a je měření třeba rozšířit o člunkový srážkoměr. Tohoto řešení lze využít jak v oborech spojených s měřením hydrologickým, meteorologickým či biologickým, tak především v měřeních interoborových. Zvláště při nich má nasazení jednoúčelových mikropočítačů největší omezení, neboť je třeba snímat veličiny specifické pro více oborů. Připojení tolika různých senzorů bývá u těchto stanic obtížné nebo nemožné.


Autoři: Dvořáková Š, Zeman J.
  Funkční vzorek - ke staženíParalelní vrhač míčků pro zjištění rychlostní křivky koryta potoka

Zařízení podle technického řešení lze využít všude tam, kde je potřeba stanovit závislost rychlosti průtoku vody v různých příčných částech koryta potoka, a stanovit tak jeho rychlostní profil.


Autoři: Dvořáková Š, Zeman J.
  Funkční vzorek - ke stažení